Muuramen Mannatupa ry

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kristilliseltä arvopohjalta toimien auttaa ja tukea ihmisiä, jotka ovat vaikeassa taloudellisessa asemassa ja/tai ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta.

Yhdistys pyrkii luomaan mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tarkoituksena on myös edistää ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää lahjoitustuotteita, pääasiassa ruokatavaraa eri yrityksiltä sekä jakaa ruokatavaraa ja muuta aineellista humanitaarista apua avuntarvitsijoille.

Yhdistys pyrkii kartoittamaan yhteistyötahojen kanssa todelliset avuntarvitsijat. Lisäksi yhdistys järjestää kokoontumisia sekä keskustelu-, informaatio-, vertaistuki- ja hengellisiä tilaisuuksia.

Varsinainen jäsenyys

NYT JÄSENEKSI!

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

PIENI JÄSENMAKSU!

Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa hallitus tulee esittämään liittymismaksuksi 0€ ja vuoden jäsenmaksuksi 20€.

Pienen jäsenmaksun lisäksi jäseniltä toivotaan aktiivista mieltä ja iloista osallistumista!

Toki jokainen saa miettiä panoksensa asiamme hyväksi oman tahtonsa mukaan!

Voit hakea jäsenyyttä Muuramen Mannatupa ry:een ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai soittamalla!

Sähköposti:
tarmo.mayranen@saunalahti.fi
tapani.ristaniemi@gmail.com

Puhelin:
050 570 9455 (Tarmo Mäyränen)
040 721 4218 (Tapani Ristaniemi)

Ote yhdistyksen säännöistä koskien jäsenyyttä:

2 § Jäsenet, eroaminen ja erottaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

 

Kannatusjäsenyys

MIKSI KANNATUSJÄSENEKSI?

Huolimatta siitä, että saamme ruokatavaraa kaupoista ilmaiseksi, toimimme lähes täysin vapaaehtoisvoimin ja ilman kiinteää rahoitusta. Toiminta vaatii tilojen (vuokra, sähkö) lisäksi myös monenlaisia laitteita (kylmäkuljetusvälineitä, pakastimia ja jääkaappeja).

MITÄ RUOKA-APUTOIMINTA MAKSAA?

Ruoka-aputoimintamme vuotuiset kulut ovat n. 23000€. Esimerkkejä kulueristämme:

5€     viikon muovipussit
10€   pullakahvi/puuro jakopäivänä kaikille ruoka-avun asiakkaille
20€   100km vapaaehtoisten ylijäämäruokien noutoja kaupoista
50€   viikon sähkölasku / kuukauden vesilasku
100€ iso kylmäkuljetuslaukku
200€ kuukauden sähkölasku
400€ viikon toimitilavuokra

MITÄ KANNATUSJÄSENYYS MAKSAA? 

Kukin kannatusjäseneksi haluava voi itse määritellä maksun omalta kohdaltaan. Kannatusmaksun voi maksaa suoraan Mannatuvan tilille tai käydä ostamassa se verkkokaupastamme:

Tilinumero:                     FI86 5339 2520 0073 42,                  Viite 2228

Verkkokauppa:               https://holvi.com/shop/mannatupa

Lisätietoa kannatusjäsenyydestä sähköpostitse tai puhelimitse:

Sähköposti:
tarmo.mayranen@saunalahti.fi
tapani.ristaniemi@gmail.com

Puhelin:
050 570 9455 (Tarmo Mäyränen)

Close Menu